Đang gửi

Đập thuỷ điện Nậm Chiến 2 sau khi mở cống xả cát

31/03/2015

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc (chủ đầu tư công trình) quyết định đóng luôn cống dẫn dòng và cho nước chảy qua cống xả cát, bảo đảm cho việc tiếp tục hoàn thiện phần còn lại của đập tràn. Công ty đang phấn đấu đến cuối tháng 12/2009 phát điện tổ máy số 1 của nhà máy.

Một cơn lũ lớn nhất trong vòng nhiều năm qua trên suối Chiến vừa đổ về đập thuỷ điện Nhà máy Thuỷ điện Nậm Chiến 2 (huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Sức nước lớn và các cây gỗ đập vào làm sập cánh van cống dẫn dòng (được thiết kế đóng 1 lần). Cống dẫn dòng hoàn toàn bị đóng lại. Nước lớn tràn qua đập tràn của nhà máy đang trong quá trình thi công ở cao độ 262m, chiều cao cột nước tới 38m, áp lực 300 tấn.