Đang gửi

Công trình thủy điện Nậm Công 5

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Đầu Tư và phát triển điện Tây Bắc

  • Địa điểm xây dựng: Suối Nậm Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

  • Tổng mức đầu tư: Trên 100 tỷ đồng

  • Thời gian thực hiện: 2018

  • Số tổ máy: 02 tổ máy

  • Công suất lắp máy: Mlm = 04 MW

  • Điện lượng trung bình năm: E= 14,917 x 106kWh


  •  

Thông tin chi tiết

Công trình thủy điện Nậm Công được xây dựng trên Suối Nậm Công - xã Huổi Một – huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La. Suối Nậm Công là một phụ lưu cấp I thuộc hiện Sốp Cộp biên giới hai nước Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Từ nguồn về dòng chính chảy theo hướng Tây Nam- Đông Bắc sau đó chảy theo hướng Nam- Bắc rồi hợp lưu với suối Sốp Cộp tại thị trấn Sốp Cộp.

Công trình thủy điện Nậm Công là bậc thang thứ 3 sau các nhà máy thủy điện Tà Cọ, Nậm Công 3, Nậm Công 4 trên suối Nậm Công. Diện tích lưu vực của thủy điện Nậm Công 5 là 846,5 km2.

Nhà máy thủy điện Nậm Công 5 có 02 tổ máy với tổng công suất lắp máy là 04 MW; điện lượng bình quân năm E0 = 14,917 x 106kWh.

Vị trí xây dựng công trình: Trên suối Nậm Công - xã Huổi Một – huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La.

 

 

Danh sách dự án

Công trình thủy điện Nậm chiến 6

Công trình thủy điện Nậm Sọi

Công trình thủy điện Nậm Công 4

Công trình thủy điện Nậm Công 4