Đang gửi

Về chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

 • Tiếng Anh: NORTH-WEST ELECTRIC INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT-STOCK COMPANY

 • Tên viết tắt: NEDEN ,.JSC

 • Địa chỉ: Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

 • Email: [email protected]

 • Website: https://ned.vn

Giấy phép đăng ký kinh doanh:

 • Số 5500271984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp lần đầu ngày 16/6/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 12/05/2021.

Vốn điều lệ:

 • 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm linh năm tỷ đồng Việt Nam).

Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

 • Ông Dương Văn Quyền, Tổng Giám đốc. 

Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;

 • Xây  lắp các công  trình dân dụng, công nghiệp và các công trình hạ tầng khác;

 • Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện;

 • Tư vấn xây dựng các công trình điện; 

 • Kinh doanh bất động sản, nhà ở và văn phòng cho thuê;

 • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng…..

Các cổ đông sáng lập:

 • Công ty CP Sông Đà 5.

 • Công ty CP Sông Đà 10.

 • Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

 • Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC).

 • Công ty CP Thuỷ điện Nậm Chiến.

 • Công ty CP Someco Sông Đà.

 • Công ty Vinacapital Investment Management Ltd (VINACAPITAL).