Đang gửi

Môi trường làm việc

Quan tâm tới người lao động là điểm cốt lõi của Văn hóa doanh nghiệp công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc. Một môi trường làm việc đảm bảo sức khỏe, an toàn là yếu tố tối quan trọng và được áp dụng ở tất cả các nhà máy của Công ty. Mục tiêu của công ty là tạo ra môi trường làm việc Không có tai nạn lao động, an toàn đối với người lao động, cũng như đối với nhà thầu, và các đối tác.

Hình ảnh thiên nhiên và khí hâu tây bắc

  • Công ty làm việc linh hoạt và có hệ thống để tạo ra 1 văn hóa an toàn lao động trên cơ cở các yêu cầu, quy định về an toàn rõ ràng và liên tục được cải tiến. Để đạt được điều đó, Công ty áp dụng tiêu chuẩn về an toàn lao động ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 cho tất cả các hoạt động sản xuất của các nhà máy thủy điện.
  • Người lao động được đào tạo định kỳ về an toàn lao động, những rủi ro về mất an toàn lao động tại các vị trí làm việc. Ngoài ra, công ty xây dựng bộ quy định về an toàn lao động về vận hành sản xuất điện, làm việc trên cao, vận hành lắp đặt thiết bị cẩu, lắp đặt thiết bị điện, điều phối và lên kế hoạch xử lý về an toàn và các công việc chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp;
  • Các yếu tố gây tai nạn lao động, nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn luôn được báo cáo, đưa vào hệ thống cảnh báo của công ty. Hệ thống cảnh báo luôn được cập nhật, phân tích và áp dụng nghiêm ngặt trong mọi hoạt động sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động.