Đang gửi

Trách nhiệm cộng đồng

Luôn gắn bó với các hoạt động cộng đồng 
Luôn gắn bó với các hoạt động cộng đồng 

Những hoạt động xã hội từ thiện luôn được ban giám đốc và nhân viên công ty NEDEN JSC. Việt Nam thường xuyên tích cực hưởng ứng và có nhiều đóng góp cho cộng đồng: Xây dựng nhà...

Trách nhiệm đối với Giáo Dục
Trách nhiệm đối với Giáo Dục

Chương trình quỹ khuyến học của NEDEN JSC. Nhằm góp phần khuyến khích và khen thưởng những học sinh, sinh viên xuất sắc trên địa bàn các địa phương nơi công ty NEDEN JSC. có nhà...

Trách nhiệm đối với Môi Trường
Trách nhiệm đối với Môi Trường

Tham gia các sự kiện quốc tế: Giờ Trái Đất và Ngày Môi Trường Thế Giới. Công ty áp dụng công nghệ tiên tiến nhất vào quản lý vận hành các nhà máy nhằm giảm thiểu thời gian di...