Đang gửi

Tầm nhìn

Phát triển để duy trì là công ty Đầu tư và phát triển Thuỷ điện dẫn đầu trong lĩnh vực áp dụng công nghệ hoá tiên tiến bậc nhất vào phát triển thuỷ điện thông minh, tác động tối thiểu đến môi trường, nâng cao tối đa tiềm năng kinh tế cho Quí khách hàng và Quí cổ đông.