Đang gửi

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH NEDEN.,JSC

      TẦM NHÌN

  • Phát triển Công Cổ Phần Đầu tư & Phát triển điện Tây Bắc trở thành đơn vị sản xuất có uy tín trong lĩnh vực năng lượng tại Việt Nam. Đi tiên phong trong việc áp dụng công nghệ điều khiển, vận hành hiện đại;

      SỨ MỆNH

  • Đảm bảo lợi nhuận lâu dài, hấp dẫn, và bền vững cho cổ đông của chúng tôi thông qua đầu tư thận trọng hiệu quả cao.
  • Khai thác tiềm năng thuỷ điện của đất nước vì lợi ích của người dân nói chung bằng cách sử dụng tối ưu các nguồn lực khai thác trong lĩnh vực phát triển thuỷ điện, giảm thiểu tác động đối với môi trường.
  • Tạo ra một môi trường làm việc cạnh tranh với triển vọng nghề nghiệp dài hạn cho cán bộ công nhân viên, nhờ đó họ sẽ được nuôi dưỡng một nền văn hoá doanh nghiệp không ngừng học hỏi, phát triển để hoàn thiện bản thân, nỗi lực hết mình đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
  • Tối đa hoá các đóng góp mang tính xây dựng và phát triển, tiến bước mạnh mẽ trên hành trình thực hiện những Trách Nhiệm của công ty đối với xã hội.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Công ty kinh doanh thượng tôn pháp luật, lấy Con người làm trung tâm. Thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. Tạo ra sản phẩm có giá trị - chuẩn mực được khách hàng tin dùng.