Đang gửi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

27/04/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày 27/04, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.  Địa điểm tổ chức tại Hội trường Tầng 11 – Công ty Cổ phần chứng khoán FPT – Số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện của Công ty Cổ phần Sông Đà – Hoàng Long, các quan khách và các cổ đông của công ty.

Đại hội có sự tham dự của 16 cổ đông, chiếm 81,81% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Tại đại hội các cổ đông đã phê chuẩn thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018, báo cáo kiểm toán năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và Bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật DN năm 2014.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT – Ông Trần Văn Huyên báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018. Trong năm vừa qua, dưới sự chỉ đạo HĐQT Công ty đã có những bước đi chiến lược, tập trung vào triển khai đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Chiến 3 và thủy điện Nậm Công 5 hoàn thành tiến độ và đi vào hoạt động; việc kiện toàn, sắp xếp công việc của đơn vị, các phòng nghiệp vụ của Công ty và việc bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, định biên bộ máy gián tiếp và trực tiếp của toàn Công ty, … Trong năm 2019, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty với tinh thần thận trọng, chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2018.

Chủ tịch HĐQT báo cáo với cổ đông về hoạt động của HĐQT năm 2018

Về hoạt động sản xuất, kinh doanh, theo Tổng Giám đốc - Ông Đỗ Quang Lợi, năm 2018 Mặc dù do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến sản lượng điện thương phẩm không đạt như kế hoạch đề ra, nhưng doanh thu các nhà máy Thủy điện đều vượt kế hoạch: Nậm Chiến 2 vượt kế hoạch 3,2% là do giá Thị trường điện năm 2018 tăng so với cùng kỳ các năm trước; Đối với các nhà máy thủy điện nhỏ, chi phí tránh được tăng 1,73% so với năm trước nên tỷ lệ đạt của doanh thu đều tăng cao hơn so với tỷ lệ đạt của sản lượng. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của Quý cổ đông.

Tổng Giám đốc - Ông Đỗ Quang Lợi báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc đặt mục tiêu kế hoạch: doanh thu đạt 234,938 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 89,118 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty tiếp tục tìm kiếm các dự án năng lượng (Dự án thủy điện, Năng lượng mặt trời, Điện gió...) để nghiên cứu đầu tư.

Tại đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.