Đang gửi

Nhà máy thủy điện Nậm Công 5

24/06/2019

Công trình thủy điện Nậm Công được xây dựng trên Suối Nậm Công - xã Huổi Một – huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La. Suối Nậm Công là một phụ lưu cấp I thuộc hiện Sốp Cộp biên giới hai nước Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Từ nguồn về dòng chính chảy theo hướng Tây Nam- Đông Bắc sau đó chảy theo hướng Nam- Bắc rồi hợp lưu với suối Sốp Cộp tại thị trấn Sốp Cộp.

Công trình thủy điện Nậm Công là bậc thang thứ 3 sau các nhà máy thủy điện Tà Cọ, Nậm Công 3, Nậm Công 4 trên suối Nậm Công. Diện tích lưu vực của thủy điện Nậm Công 5 là 846,5 km2.

Nhà máy thủy điện Nậm Công 5 có 02 tổ máy với tổng công suất lắp máy là 04 MW; điện lượng bình quân năm E0 = 14,917 x 106kWh.

Vị trí xây dựng công trình: Trên suối Nậm Công - xã Huổi Một – huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La.