Đang gửi

Nhà máy thủy điện Nậm Sọi

24/06/2019

      Công trình được xây dựng trên suối Nậm Sọi - xã Mường Cai - huyện Sông Mã - tỉnh Sơn La

      Suối Nậm Sọi là một phụ lưu cấp I bờ phải sông Mã, bắt nguồn ở vùng núi có độ cao gần 2000 m nằm ở biên giới Việt – Lào. Từ nguồn về dòng chính chảy theo hướng Nam ˗ Bắc và đoạn hạ lưu chuyển hướng Tây Nam- Đông Bắc và đổ vào sông Mã tại địa phận xã Chiềng Khoong huyện Sông Mã tỉnh Sơn La.

     Nhà máy có tổng công suất định mức lắp máy Nlm=10MW với 02 tổ máy. Sản lượng điện trung bình năm của nhà máy là 35,83 triệu kWh sẽ được đưa lên lưới điện Quốc gia.

     Công trình đi vào vận hành có tác dụng nâng cao chất lượng điện cho lưới điện địa phương. Lượng nước sau thủy điện có thể cung cấp cho nông nghiệp cải thiện đời sống của nhân dân địa phương đặc biệt là đồng bào dân tộc thuộc khu hưởng lợi xã Mường Cai.