Đang gửi

Tin tức

Bài học của lòng quyết tâm
Bài học của lòng quyết tâm

23 giờ ngày 14/10/2009, tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Nậm Chiến 2 chính thức phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia.